Giành nhau tiền cúng chùa các sư múa võ sôi nổi khiến phật tử ngao ngánGiành nhau tiền cúng chùa các sư múa võ sôi nổi khiến phật tử ngao ngán
#tintuc #suchua #phattu

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “Giành nhau tiền cúng chùa các sư múa võ sôi nổi khiến phật tử ngao ngán

  1. Ôi sư tăng thời 4.0 chuyện đời chuyện tình,chuyện tranh ăn,chuyện hung hăng,chuyện gì cũng có thể xảy ra nơi cửa chùa,trên đường phố !!!

Leave a Comment