Giới thiệu và Nên xem Bảng giá Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất? – Phần 1.1Giới thiệu và Nên xem Bảng giá Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất – 17/07/2019 – Phần 1.1

File Excel – Ý chính Toàn bài:
Link Website Nội dung gốc:

1. Giới thiệu về Bảng giá Chứng khoán: Lịch sử, Chi tiết các sàn HOSE / HNX / UPCoM / Phái sinh và Chứng quyền
2. Cơ cấu Thị trường: Ủy ban Chứng khoán, 2 Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Trung tâm Đào tạo Chứng khoán – 70 Công ty Chứng khoán – Khoảng 1500-1700 Công ty Niêm yết – 2,2 triệu Tài khoản Chứng khoán
3. Hai dạng Bảng giá Chứng khoán: Đơn giản Nhanh nhẹ và Nhiều tính năng Chậm. Giới thiệu về Bảng giá Chứng khoán SBSC và VNDS

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 17/07/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Kiến thức Chứng khoán Cơ bản

Link Phần 1.2:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ” – Link:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Giới thiệu và Nên xem Bảng giá Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất? – Phần 1.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *