GrabFood | Thần Lưỡi Thái Hoà thử “Món Độc Quán Quen” và cái kết👅 “Endgames” với Thần Lưỡi Thái Hoà! 👅
Ai mà ngờ Thần Lưỡi Thái Hoà lại có ngày phải “xoắn lưỡi” lắp bắp không nên lời bởi các Món “Độc” Quán Quen chỉ xuất hiện duy nhất trên GrabFood chứ!
Nào, bạn có tự tin chiếc lưỡi mình đã thưởng thức hết các món “độc” trên đời chưa? Chưa thì cùng tham gia thử thách cùng Thần Lưỡi Thái Hoà, mở app pặc pặc đặt liền tay nha!
Đố tìm đâu ra ngoài GrabFood!
#GrabFood #MonDocQuanQuen

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

21 thoughts on “GrabFood | Thần Lưỡi Thái Hoà thử “Món Độc Quán Quen” và cái kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *