20 thoughts on “Hà Giang: Phụ huynh phủ nhận con được nâng điểm

  1. Tương lai đất nước này phải chăng là do những thành phần con quan,con đại gia được lâng điểm lãnh đạo

  2. Liệu vụ thứ trưởng mất có liên quan không. Lão phật gia là ai? Liệu có thể thay lão phật gia bằng 1 con tốt.

  3. Lại Diễn, Diễn sâu thế nhỉ?… GD cần Đại Cải Cách, bằng ko, VN sẽ sản sinh ra ngày càng nhiều Tội Phạm nguy hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *