23 thoughts on “Hai Trái Tim Vàng Tập 1 – Công Lý, Phương Anh

  1. Có cơ vợ vui tươi thế này thì thích nắm nhỉ nhưng thật tiếc ngoài đời ko có vợ thì toàn người khó tính khó trịu như chó đẻ

Leave a Comment