14 thoughts on “Hai Trái Tim Vàng Tập 5 – Công Lý, Phương Anh

  1. ko có gia đình thế này đâu chỉ có trong phim thôi từ khi có chú trung hiếu mình bồ kết hơn chú công lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *