HÀM XNPV TRONG EXCEL – HÀM TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG CỦA DÒNG TIỀN KHÔNG ĐỊNH KỲHAM XNPV TRONG EXCEL – HÀM TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG CỦA DÒNG TIỀN KHÔNG ĐỊNH KỲ | Tin học ứng dụng
HÀM XNPV TRONG EXCEL
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL
Ý nghĩa của hàm XNPV
Hàm XNPV dùng để tính giá trị hiện tại ròng cho một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ.

Cú pháp XNPV(rate,values, dates)

Rate: Là lãi suất chiết khấu áp dụng cho dòng tiền.
Values: Là một loạt các dòng tiền tương ứng với một lịch biểu chi trả trong đối số dates. Khoản chi trả đầu tiên tương ứng với chi phí (hoặc khoản trả) diễn ra đầu tiên trong khoản đầu tư. Nếu giá trị đầu tiên là một chi phí (một khoản chi trả) nó phải là một giá trị âm. Tất cả các khoản chi trả kế tiếp sẽ được chiết khấu dựa theo năm có 365 ngày. Loạt giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm.
Dates : Là một lịch biểu gồm những ngày chi trả tương ứng với các khoản chi trả của dòng tiền. Ngày chi trả đầu tiên cho biết thời điểm bắt đầu của lịch biểu chi trả. Tất cả các ngày khác phải là các ngày sau ngày này, nhưng chúng có thể diễn ra theo bất cứ trật tự nào

Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *