Hàm yieldmat trong excel và hướng dẫn sử dụng hàm Yieldmat trong excel | Hàm tài chính excelHàm yieldmat trong excel và hướng dẫn sử dụng hàm Yieldmat trong excel | Hàm tài chính excel | Tin học ứng dụng
HÀM YIELDMAT TRONG EXCEL
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL
Ý nghĩa của hàm YIELDMAT: Tính lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạn.

Cú pháp: YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, basis)
– Settlement: Ngày kết toán hay ngày thanh toán của chứng khoán, là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.
-Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn
-Issue: Ngày phát hành chứng khoán, được biểu thị bằng số sê-ri của ngày.
-Rate: Lãi suất của chứng khoán vào ngày phát hành.
-Pr: Giá chứng khoán
-Basis: Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.
Cơ sở Cơ sở đếm ngày
0 hoặc bỏ qua US (NASD) 30/360
1 Thực tế/thực tế
2 Thực tế/360
3 Thực tế/365
4 European 30/360
Lưu ý khi sử dụng hàm yieldmat trong excel.
– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

– Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 01 Tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 01 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

– Settlement, maturity, issue và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu settlement, maturity hoặc issue không phải là ngày hợp lệ, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

– Nếu rate nhở hơn 0 hoặc nếu pr nhỏ hoặc bằng 0, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu basis nhỏ hơn 0 hoặc nếu basis lớn hơn 4, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu settlement lơn hơn hoặc bằng maturity, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #NUM! .
——————————————————————————————–
* Các video liên quan đến nhóm hàm tài chính trong execl
Hàm ACCRINTM trong excel:
Hàm DISC trong excel:
Hàm ACCRINT trong execl:
Hàm Yieldmat trong excel:
Hàm DDB trong excel:
Hàm yielddisc trong excel:
Hàm YIELD trong excel:
Hàm PPMT trong excel:
Hàm Nominal trong excel:
Hàm IPMT trong excel:
Hàm FVSCHEDULE trong excel:
Hàm MIRR trong excel:
HÀM XNPV TRONG EXCEL :
Hàm XIRR trong excel:
Hàm DB trong excel:
Hàm rate trong excel:
Hàm PMT trong excel:
Hàm NPER trong excel:
Hàm IRR trong excel:
Hàm NPV trong excel:
Hàm PV trong excel:
Hàm EFFECT trong excel:
Hàm FV trong excel:

—————————————————————————————————————–
Link đăng ký theo dõi kênh:
——————————————————————————————————————
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment