Hành hương Ấn Độ 2014, Đoàn chùa Thiên Quang Ni Tự, Dĩ An , Bình DươngChuyến hành hương tháng 12/2014, được Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ và quý Sư Thầy hướng dẫn. Đoàn của Chùa Thiên Quang, Dĩ An, Bình Dương.
Chúng con hoan hỉ được Quy Y Tam Bảo, chiêm bái Phật tích và nhiều vùng đất thiêng.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *