31 thoughts on “Hay day – Cách để có nhiều kim cương – Hướng dẫn tích lũy kim cương

  1. Của tui có 2 acc. Cấp 96 và 73. Chơi mỗi ngày. Tên farm saigon-vietnam cấp 96 và saigon-vietnam2 cấp 73. Id #9jy9qjprl .

  2. Tôi nói thật, trang trại mấy ông xấu vãi ra, nạp tiền làm cho rộng ra xong trang trí nhìn phẳng lỳ, nhìn chổ nào cũng giống nhau, chán ồm =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *