[HCLV 31/10] Nguyễn Thị Lệ QuyênThai 33 tuần 06 ngày (DKS: 13/12/2019). Tiền sử bản thân& gia đình: Khỏe mạnh. Khám thai tại PK tư + BVPSTW, phát hiện bất thường 23w: Dịch màng ngoài …

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

Leave a Comment