Hồ Cốc – Cắm trại ven biển ngày 06/04/2019 P1Đi cũng khá lâu r bây giờ mình mới có thời gian đăng . Video chủ đề du lịch cắm trại này mình làm mang tính chất giải trí và lưu lại kỉ niệm ! Mùa này vẫn chưa có mưa nên nắng nóng lắm nha các bạn !
NGT#THN#VTT

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

1 thought on “Hồ Cốc – Cắm trại ven biển ngày 06/04/2019 P1

Leave a Comment