5 thoughts on “Hồ Hoài Anh – Cổng làng tự truyện

  1. Nghe bài này lại nhớ về cái thời còn nhỏ, giờ lớn rồi bản thân thay đổi quê hương thay đổi bạn bè mỗi đứa có 1 cuộc sống riêng mỗi khi nhớ lại chỉ ước có thể quay lại ngày đó hồn nhiên vô tư vô lo😥

Leave a Comment