7 thoughts on “Học Lightroom 4 – 026 Watermarks với Logo & Xuất nhiều ảnh một lúc

  1. Chú ơi , xuất file hàng loạt và đã add chữ ký , nhưng nhiều ảnh lại ko có chữ kí , 1 số lại có , khắc phục ntn vậy chú ơi ???

  2. khi export ảnh từ file Raw sang JPG trong lightroom hok hiểu sao thực hiện Watermarks lên tấm ảnh thì chỉ những ảnh mình crop nó một phần nó mới hiện Watermarks lên ảnh, !. những ảnh hok crop thì hok hiện Watermarks trên ảnh dc !.hok biết phải làm sao anh Peter  ?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *