Học Sinh Truờng THCS CHU VĂN AN tham quan di tích chiến thắng RẠCH GẦM XOÀI MÚT ( ABM TOURIST)ABM DU LỊCH CHO HỌC SINH, THAM QUAN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA , TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ, NÂNG CAO KỶ NĂNG SỐNG, NÂNG CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT .

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment