Học tiếng anh qua chủ đề – Cảnh Đẹp Suối Giàng Yên BáiNgày nghỉ các bé đi suối giàng Văn Trấn Yên Bái .
Thăm quan và vui chơi cũng như thục hành tự học tiếng anh

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment