Hội chợ OCOP tiếp tục khẳng định sức hút | QTVVới quy mô tổ chức ngày càng lớn, lượng tiêu thụ ngày càng tăng, Hội chợ OCOP đã trở thành một sản phẩm du lịch tiềm năng, từ đó xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đến các thị trường trong và ngoài nước.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *