Hòn Sơn Rái – Khu du lịch Lại Sơn.=Nhạc- Lắng nghe tiếng sóng biển.=DU LỊCH VIỆT NAM.=62-22645Hòn Sơn Rái – Hình ảnh quanh khu du lịch Lại Sơn. Nhạc:Lắng NgheTiếng Sóng Biển. -Lướt sóng ra khơi. Lại Sơn còn có tên gọi Hòn Sơn hay Hòn Sơn…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment