HP LaserJet P2055D in hai mặt ra khổ Letter | Printer alway print duplex to letter size.HP LaserJet P2055D in hai mặt ra khổ Letter.
Printer alway print duplex to letter size.
Hướng dẫn chi tiết khắc phục lỗi khi in 2 mặt trên máy in HP LaserJet P2055D có hiện tượng bản in của mặt trước bị đẩy lên phía trên trong khi mặt sau lại bị dồn xuống phía dưới.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

1 thought on “HP LaserJet P2055D in hai mặt ra khổ Letter | Printer alway print duplex to letter size.

Leave a Comment