3 thoughts on “Hướng dẫn xóa lệnh máy in, in nhiều trang trên window 8 – 10

  1. giời ơi, mẹ tui gọi ra hỏi tui, ngay bước đúp settings mẹ đã k tìm thấy rồi. sao zị, sao k có settings ở start máy mẹ tui zậy……..dời ơi

Leave a Comment