37 thoughts on “Hướng Dẫn Cách Sếp Nhà Hall 8 Thủ Cực Kỳ Tốt

  1. Xin phép add nha , tui chơi coc cấp 150 hall 11, clan cấp 5 r , ae nào nhỏ hơn thì vô mik kéo tiếp cho nha , clan tên Hiệp_Sĩ_Gà , ae vô chơi v.v 😜😜😜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *