Hướng dẫn cài đặt đế chế chơi qua Lan và GarenaHướng dẫn cài đặt đế chế Lan và Garena , mình cài đặt trên win 10 cũng có khá nhiều lỗ và đều khác phục được, ai cỗ lỗi ì có thể để lại coment để mình giải đáp và hướng dẫn nhé

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

8 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt đế chế chơi qua Lan và Garena

  1. bn ơi lỗi này là sao the executable you set is not standard,you may not connect to the virtual LAN whith non-standard executable, would you like to star whith compatible mode? Click YES to star whith compatible mode and no to star normally
    d

Leave a Comment