7 thoughts on “hướng dẫn cài đặt game rồng đen 9

  1. cái đoạn chỉnh 1024. chỉnh xong save rôi xong vào game vẫn bị.quay ra lại thấy nó trở về cái đeicate ban dầu

  2. sao mình đang giải nén gần xong rồi thì nó báo không chèn được file setup 2a.bin vào ổ là sao bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *