15 thoughts on “Hướng dẫn Crack Proshow Producer + Gold 5 0

 1. các pạn ko cần làm nhiều bước như video vầu đâu.chỉ 1buoc duy nhất.các bạn mở tập tin vừa giải nén za.có mục crack các bạn mô za rùi coppy hết lại.xông vào mở tập tin proshow 5.0 lên chỉ chuột vô khoảng trống paste vào là xong hết chữ vàng luôn

 2. các bạn coppy các này nè 
  127.0.0.1 www.photodex.com
  127.0.0.1 www.slideshowblog.com
  127.0.0.1 www.picturecd.org
  127.0.0.1 www.picturecd.net
  127.0.0.1 www.cpic.com
  127.0.0.1 www.picturecd.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *