1 thought on “Hướng dẫn đấu dây điện đồng hồ Xmen cho các loại xe 5 bình

  1. b ơi chỉ mình cách đấu công tắc pha cốt cho xe xmen với. công tắc đèn thì nằm bên tay phải. còn công tắc pha cốt bên trái. chỉ mình đi lại dây đấu nha. xe đi lại dây công tắc pha cốt bạn ạ. đèn bi cầu bạn ạ. mình chưa hiểu nguyên lý hoạt động của pha cốt cho lắm. mong bạn làm video chỉ đi lại dây công tắc pha cốt cho đèn bi cầu

Leave a Comment