5 thoughts on “Hướng dẫn đấu nối Amply với hệ thống âm thanh 5.1

  1. Shop cho mình hỏi, nên hết hợp loa nào với amply này để xem phim. Mình có 5 loa thùng rời có thể lắp vào amply này để xem phim dc ko ak

Leave a Comment