3 thoughts on “Hướng Dẫn hack Khu Vườn ma quái HD

  1. Mình làm như thế nhưng đến chỗ mà bạn bảo là lưu game nhưng mình không có thẻ nhớ nó không hiện ra

  2. Cái này hack rồi, tải notepadx tren store rồi dùng file explorer tìm file UserDefeaut.xml chọn mở bằng notepadx rồi sửa, sửa xong nhấn lưu lại, vào game test

Leave a Comment