26 thoughts on “hướng dẫn in trong word va excel

  1. hướng dẫn làm cái đéo gì không biết làm mà cứ hét
    còn quay làm cai lồn gì nói như cất ấy
    thé mà miệng cứ bu mồm lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *