4 thoughts on “Hướng Dẫn Làm ảnh thẻ bằng photoshop nhanh chóng

  1. cũng đc đây, nhưng chỉ làm mà k thấy thao tác, thì éo ai biết là làm như thế nào và tao tác gì đc để như thế này như thế kia đâu, haizzz….

  2. xàm xí đú. gọi là thay nền mà không chỉ bấm phím nào, biểu tượng nào. nếu ai cũng hiểu thì làm đéo gì vào xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *