29 thoughts on “Hướng dẫn làm kem trộn body trắng da an toàn ( Vitamin B1, kem Sâm, dầu Oliu , Vaseline)

  1. ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
    Các bạn muốn xem sự thay đổi của da mình thì xem video mới nhất của mình nha
    https://www.youtube.com/watch?v=1MltewJJKsk&list=PLWTWkseadwAZE_fypClXPoCwU0cMdfwkN&index=4
    cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
    ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

Leave a Comment