4 thoughts on “Hướng dẫn làm lịch thi đấu – Part 1

  1. Bác chỉ giúp cái đoạn của cột Hòa, bác thiết lập xong bác nhân tiếp cho mấy mà kg thấy được, hic

Leave a Comment