4 thoughts on “Hướng dẫn làm mặt đồng hồ Huawei GT và Horno

  1. bác ơi làm sao để pmm cho bác em xem video không có tiếng không hiểu bác lấy face ở đâu ra tìm hoài không thấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *