7 thoughts on “Hướng dẫn lấy đồ nhanh trong minecraft pe

  1. Chưa chắc là chỉ có minecraft 0.15.1 mới làm được đâu tôi chơi minecraft 0.14.0 nhưng vẫn sử dụng được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *