37 thoughts on “hướng dẫn nâng win xp lên win 10 100% làm được !

  1. ị iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. Hư máy r. Làm xong khởi động lại là ngủm luôn . Nó chỉ để hình nền win mất icon ko tương tác j được với máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *