5 thoughts on “Hướng dẩn nhận biết IC hở chân cảm ứng iphone 6, 6+

  1. Tay nghề bạn giỏi thật! Máy mình bị đơ cãm ứng khóa màn mở lại thì hết… Bạn cho địa chỉ mình chạy qua

Leave a Comment