36 thoughts on “Hướng dẫn tải và cài đặt Assassin's Creed 3.

  1. Ah ơi em vào game nó đễ lỗi A Problem caused the program to stop working correctly . Please close the program . Anh giúp em sữa lỗi và vào game chơi đi . Cãm ơn anh nhiều

  2. tải game xong rồi cài đặt xong rồi chạy game thì nó để this application has failed to start because d3d11.dll war not found. re-installing the application may fix this problem
    chi cach sua voi anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *