19 thoughts on “Hướng dẫn thay đổi icon cột Sóng cho iPhone | Sóng trái tim | Kenhtao.net

  1. Hướng dẫn thay đổi icon cột Sóng cho iPhone | Sóng trái tim | Kenhtao.net
    Link: https://kenhtao.net/tong-hop-themes-icon-cot-song-cho-iphone/

  2. Ra màn hình chính thì mất nhưng vào ứng dụng thì có. Mình cần có luôn tại màn hình chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *