2 thoughts on “Hướng dẫn thêm font trong Photoshop

  1. Vậy sao những font chữ sẵn trong pts k viết đc những chữ chẳng hạn như chữ "Ư" vs chữ "Ơ" vậy @Star Tuấn

  2. font uvf thì viết làm sao bạn . viết có dấu ý . chọn bảng mã như thế  nào . mình làm goài k được . chỉ mình với .cám ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *