5 thoughts on “Hướng dẫn tránh bầm sau phun môi. Fb https://www.facebook.com/hamai.pham.37

  1. Cô oi cho e xin địa chỉ Facebook để mua sản phẩm js bôi cho môi tránh được tình trạng bầm sau phun

  2. Ojalá puedas dejar escrito algo de tus experiencias por acá para hacer la traducción. Te admiro!!!! Muchas gracias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *