Hướng dẫn up file Iso và cài win cho Vultr ( guide up iso files and install win for vultr )Link Download :

Link Download :

Vultr is a VPS Server, Cloud Server provider with 100% SSD hardware, 15 datacenter locations spread across the world. The advantages of Vultr are cheap, high performance and easy installation, fast.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Hướng dẫn up file Iso và cài win cho Vultr ( guide up iso files and install win for vultr )

  1. cảm ơn nhiều nhé. Mình đã bị 1 trường hợp, cài win xong, rồi bị Vultr khóa lại do win crack. Làm sao để khắc phục tình trạng đó vậy bạn

Leave a Comment