9 thoughts on “Hút mũi điện tử littele bees

  1. Ban ơi cho mình hỏi.máy của mình vẫn hoạt động dc nhưng tại sao khi mình cho tay vào thì ko tháy máy hút dc hả b.b có thể chỉ cho mình dc ko .mình cảm one

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *