3 thoughts on “Iphone 6 treo logo không nhận usb thay u2 ok.

  1. B ơi máy mk k lên nguồn cắm sạc k nhận nta bảo mk thay cái u2 với cái lỗi k nhận usb mà quán lấy mk 500k có max k b cho mk câu tl đi b

  2. B ơi… sao mình gạt chân để đổ lại toàn là đóng lại hok ăn chì là sao zị b? B chỉ mình với.. m mới làm nên chưa có kinh nghiệm nhiều ! Cảm ơn b

Leave a Comment