13 thoughts on “Karma SP trở lên quá khó chịu khi trong tay ThrowThi

  1. con này lên tank nữa mới khỏe? giáp liệt sĩ là 1 điển hình, karma tôi chơi trận nào tốc độ cũng gần 500…

  2. chơi gà như này cũng đăng lên đồ kiểu đấy thi ăn lol đi….
    quỷ thư k lên…. karma tôi cấp 7 đấy…

Leave a Comment