Kể Chuyện Cho Em Bé Trong Bụng | Pháp Âm Thường NgheThông qua học tập mọi người đã biết rằng, trong thai kì phải kể chuyện nhân quả cho em bé, trong thời kì mang thai đã trồng xuống cho em bé hạt giống nhân quả, đây là thai giáo đặc biệt quan trọng! Bây giờ đã đến thời gian kể cho em bé của chúng ta nghe câu chuyện nhân quả rồi, để chúng ta và em bé cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ! Vậy thì trong thai kì chúng ta nên kể chuyện cho em bé như thế nào? Làm sao em bé mới thích nghe? Làm sao mới có thể càng được thọ ích? Việc này là phải có học vấn, chứ không phải chỉ đơn thuần đọc ra là được đâu.

[KỂ CHUYỆN NHÂN QUẢ CHO EM BÉ TRONG BỤNG]
URL Danh sách phát:
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook:

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

3 thoughts on “Kể Chuyện Cho Em Bé Trong Bụng | Pháp Âm Thường Nghe

Leave a Comment