7 thoughts on “Khắc phục lỗi không ghi được file excel

  1. cái này ko hiệu của; khi bạn luu lại nó báo lỗi nó sử tự tạo ra một file s20140 Hay c 200205. nếu bạn ko xóa file này thì lần sau bạn mở lên lại rùi lưu lại bình thường không cần chính gì hết, nhưng bạn xóa file s20140…thì báo lỗi lại như củ nhé

  2. Chào bạn.
    Lỗi bạn gửi giống của mình nhưng của mình đã có check sẵn vào"usẻ sharing Winzard…"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *