Khái niệm và Thuật ngữ trên Bảng giá Chứng khoán – Phần 3.1Khái niệm và Thuật ngữ trên Bảng giá Chứng khoán – 03/08/2019 – Phần 3.1

File Excel – Ý chính Toàn bài:
Link Website Nội dung gốc:

1. Chỉ số Giá Thị trường Index – Khái niệm, Ý nghĩa và Ứng dụng
2. Mã Chứng khoán – Cách tìm Thông tin
3. Giá tham chiếu – Khái niệm và Cách Xác định

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 03/08/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Kiến thức Chứng khoán Cơ bản

Link Phần 2.1:
Link Phần 3.2:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ” – Link:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

One thought on “Khái niệm và Thuật ngữ trên Bảng giá Chứng khoán – Phần 3.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *