Khám Phá | Chiến thắng Ấp Bắc _ di tích lịch sử cách mạng chống Mỹ

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “Khám Phá | Chiến thắng Ấp Bắc _ di tích lịch sử cách mạng chống Mỹ

  1. Cho mày chống mỹ giờ kêu mỹ bảo vệ mày không cho cộng sản trung quốc đàn anh của cộng sản việt nam vô cướp đất cướp đảo
    Khá "khen" cho Việt Cộng

Leave a Comment