28 thoughts on “Khám Phá Hòn Dầu Đảo Nam Du – Live and Eat

  1. Like 125 +favoritado,excelente video a frase do dia 26/09/19 é SOMOS IGUAIS, MAS OS DIFERENTES SE ACHAM DE ORGULHO ,NO FIM TUDO É IGUAL

  2. Chào bạn nhe. Mình đã ghé qua nhà bạn và làm đầy đủ thủ tục rồi đấy. Bạn nhớ qua nhà mình chơi nhé

  3. Hòn Dầu cảnh đẹp qua ! Ảnh chụp trong chuyến đi thật đẹp. Ở đây hai sang ăn đã luôn 👍

  4. Hello my friend nice beautiful view and Mary love sea food 👌👌👌👌👌👌🌿🌿☘☘☘🌿⚜⚜⚜⚜👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🍁🍁🍁🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *