Khan hiếm nhân lực ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn: Cần sự phối hợp Trưá»VOV1 Khách mời: Thạc sĩ Trịnh Cao Khải – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment