2 thoughts on “Khánh Hòa “nóng” vấn đề xây dựng trái phép

  1. Xây dựng trái phép Khi bị cưỡng chế là ngay lập tức những người bị cưỡng chế hóa thành dân oan thị mầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *